Nasza kancelaria


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- GDPR), informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Rzecznicy Patentowi „INVENT” Sp. z o.o. z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle’a 8 2. Dane kontaktowe ADO: invent@invent.biz.pl; invent@invent.net.pl; +48 32 219 29 15 3. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt.4. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt.4. 4. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Pan/i jest stroną lub przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt.b. GDPR. 5. Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być urzędy, sądy oraz strony postępowań sądowych/administracyjnych związanych z realizacją powierzonych przez Pana/Panią spraw. 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu / zakończeniu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Copyright Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o.