Marcin Szyniec

Rzecznik Patentowy

tel. 666 304 449

Rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku prawo, wpisany na listę Rzeczników patentowych po zdanym z wyróżnieniem w 2016 roku egzaminie kwalifikacyjnym. W tym samym roku wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników EUIPO. Z Kancelarią związany od 2010 roku.

Marcin, specjalizuje się w reprezentacji klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, zarówno w sprawach patentowych jak i sprawach znaków towarowych. Prowadzi postępowania zgłoszeniowe i rejestrowe w sprawach znaków towarowych w trybach krajowym i międzynarodowych. Mimo młodego wieku posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań patentowych i przygotowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej dotyczącej wynalazków i wzorów użytkowych.

Prywatnie amator biegania.