Nasza kancelaria


Kancelaria Rzecznicy Patentowi "Invent" Sp. z o.o. powstała w 1995 r. jako podmiot zajmujący się świadczeniem usług rzeczników patentowych. W swojej wieloletniej działalności świadczymy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie spraw własności przemysłowej i intelektualnej dla klientów polskich i zagranicznych z wielu branż i gałęzi przemysłu.

Kancelaria działa zarówno w zakresie praw wyłącznych na rynku polskim, jak również na poziomie międzynarodowym, a ponadto pośredniczy w kontaktach z rzecznikami patentowymi w innych krajach. W szczególności rzecznicy patentowi z naszej kancelarii prowadzą w imieniu klientów postępowania przed Urzędem Patentowym RP (UP), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Światową Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urzędem d/s Rejestracji Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Unii Europejskiej (OHIM), jak również przed polskimi Sądami administracyjnymi w sprawach Prawa własności przemysłowej oraz przed Sądami powszechnymi w sprawach ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz związanych z nimi sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Prowadzimy postępowania w sprawach wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, co możliwe jest dzięki odpowiednim kwalifikacjom i doświadczeniu rzeczników patentowych naszej Kancelarii, posiadających uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego oraz wpisanych na listę zawodowych pełnomocników przed OHIM. Kancelaria posiada stabilną pozycję na rynku, wypracowaną przez lata świadczenia profesjonalnych usług zarówno w zakresie procedur zgłoszeniowych, walidacji praw oraz pełnego nadzorowania kolejnych etapów postępowania przed Urzędem Patentowym oraz odpowiednio urzędami międzynarodowymi,jak i reprezentując klientów w sprawach spornych, broniąc ich interesów i praw. W swej działalności nasza kancelaria korzysta z profesjonalnych baz danych oraz literatury fachowej i zbiorów orzecznictwa w sprawach z zakresu własności przemysłowej.

Nasi rzecznicy patentowi są zrzeszeni w Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz w Europejskim Instytucie Patentowym (Samorząd Europejskich Rzeczników Patentowych) , a usługi naszych rzeczników patentowych ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Wspieramy Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Copyright Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o.