Anna Sztandar

Kierownik biura Zarządu, Asystentka Rzecznika Patentowego

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologii Germańskiej, tłumacz tekstów technicznych. Zakres jej zadań obejmuje kompleksową obsługę sekretariatu, wsparcie administracyjne zarządu w codziennych obowiązkach, bieżące wsparcie rzecznika patentowego w realizacji czynności nie merytorycznych, dotyczących opracowywanych na zlecenie klientów Spółki zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.