Badania w celu określenia stanu techniki i zdolności patentowej

Przygotowujemy badania z zakresu własności przemysłowej.
Prowadzimy badania dotyczące:

 • rozeznania w celu określenia stanu techniki, w tym przykładowo badania rozwiązań podmiotów konkurencyjnych,
 • zdolności patentowej i ochronnej rozwiązań technicznych, zwłaszcza wynalazków,
 • zdolności ochronnej znaków towarowych,
 • zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • badania barier i praw wyłącznych osób trzecich przed wprowadzeniem rozwiązań na rynek,
 • inne badania stanu techniki w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Klientem.

Dla naszych Klientów świadczymy kompleksową obsługę związaną z przygotowaniem zgłoszeń i prowadzeniem spraw przed urzędami właściwymi w sprawach wynalazków i wzorów użytkowych. Sprawy prowadzimy od określenia zdolności ochronnej, aż do wygaśnięcia patentów bądź innych praw wyłącznych. Doradzamy naszym Klientom w zakresie wyboru właściwej strategii ochrony ich rozwiązań. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o zasięgu międzynarodowym. Nasi klienci chronią swoje rozwiązania za naszym pośrednictwem nie tylko w Polsce i państwach europejskich, ale również przykładowo w USA, Chinach i w państwach wybranych w trybie patentu Euroazjatyckiego.

Sprawy prowadzimy przed:

 • Urzędem Patentowym RP [Polska – wynalazki, wzory użytkowe],
 • Europejskim Urzędem Patentowym [EPO – wynalazki, tzw. patent europejski],
 • Światową Organizacją Własności Intelektualnej [WIPO – wynalazki, możliwość uzyskania patentów
  w wielu krajach na świecie w oparciu o zgłoszenie w trybie Układu o współpracy patentowej, PCT],

Pośredniczymy także w kontaktach z współpracującymi z nami kancelariami na całym świecie w celu dokonania zgłoszenia i uzyskania ochrony na wybranych rynkach.

Prowadzimy sprawy walidacji patentów europejskich [EP] w Polsce.

Wzory przemysłowe – design

Zajmujemy się przygotowywaniem zgłoszeń i spraw związanych z designami – wzorami przemysłowymi.

Sprawy prowadzimy przed:

 • Urzędem Patentowym RP [Polska – wzory przemysłowe],
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [EUIPO, Unia Europejska –
  wzory wspólnotowe RCD],
 • Światową Organizacją Własności Intelektualnej [WIPO, możliwość uzyskania wyłączności
  dla wzorów przemysłowych w wybranych krajach – Porozumienie Haskie].

Pośredniczymy także w kontaktach z współpracującymi z nami kancelariami na całym świecie w celu dokonania zgłoszenia i uzyskania ochrony na wybranych rynkach.

Świadczymy kompleksowe usługi związane z ochroną znaków towarowych, znaków firmowych i znaków graficznych – logo. Całościowo prowadzimy sprawy od sprawdzenia zdolności ochronnej i przygotowania zgłoszenia, aż do rejestracji znaku. Przypominamy o zbliżających się terminach związanych z ochroną znaków towarowych, a także prowadzimy postępowania sporne, jak postępowania sprzeciwowe, czy postępowania przed sądami.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed:

 • Urzędem Patentowym RP [Polska – znaki towarowe],
 • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [EUIPO, Unia Europejska – unijne znaki towarowe – EUTM – dawniej Urząd Unii Europejskiej ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i Wzory – OHIM i wspólnotowy znak towarowy (CTM)],
 • Światową Organizacją Własności Intelektualnej [WIPO, możliwość uzyskania wyłączności dla znaków towarowych w wybranych krajach – Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego].

Pośredniczymy także w kontaktach z współpracującymi z nami kancelariami na całym świecie w celu dokonania zgłoszenia i uzyskania ochrony na wybranych rynkach.

W dotychczasowej działalności Kancelaria doradzała i pośredniczyła w uzyskiwaniu ochrony na znaki towarowe dla swoich Klientów w ponad 130 krajach na świecie.

Postępowania dotyczące własności intelektualnej

Świadczymy kompleksową obsługę i doradztwo związane z szeroko rozumianą własnością przemysłową. Sporządzamy także opinie z zakresu szeroko rozumianej własności przemysłowej.

Prowadzimy sprawy związane z naruszeniami praw wyłącznych. Sporządzamy opinie dotyczące stwierdzenia naruszenia i prowadzimy postępowania przed sądami w tych sprawach.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych z zakresu własności przemysłowej. Przygotowujemy i sporządzamy sprzeciwy i wnioski unieważnieniowe z zakresu patentów, znaków towarowych i innych praw wyłącznych i występujemy w tych sprawach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące praw własności przemysłowej.

Walidacje patentów europejskich

Prowadzimy sprawy walidacji patentów europejskich [EP] w Polsce i ochrony tymczasowej europejskich zgłoszeń patentowych.

Składamy tłumaczenia na język polski udzielonych patentów europejskich, zastępczo wnosimy opłaty
w imieniu podmiotów zagranicznych oraz pilnujemy upływu terminów.