Postępowania dotyczące własności intelektualnej

Świadczymy kompleksową obsługę i doradztwo związane z szeroko rozumianą własnością przemysłową. Sporządzamy także opinie z zakresu szeroko rozumianej własności przemysłowej.

Prowadzimy sprawy związane z naruszeniami praw wyłącznych. Sporządzamy opinie dotyczące stwierdzenia naruszenia i prowadzimy postępowania przed sądami w tych sprawach.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach spornych z zakresu własności przemysłowej. Przygotowujemy i sporządzamy sprzeciwy i wnioski unieważnieniowe z zakresu patentów, znaków towarowych i innych praw wyłącznych i występujemy w tych sprawach przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Przygotowujemy i weryfikujemy umowy dotyczące praw własności przemysłowej.

Walidacje patentów europejskich

Prowadzimy sprawy walidacji patentów europejskich [EP] w Polsce i ochrony tymczasowej europejskich zgłoszeń patentowych.

Składamy tłumaczenia na język polski udzielonych patentów europejskich, zastępczo wnosimy opłaty
w imieniu podmiotów zagranicznych oraz pilnujemy upływu terminów.