Badania w celu określenia stanu techniki i zdolności patentowej

Przygotowujemy badania z zakresu własności przemysłowej.
Prowadzimy badania dotyczące:

  • rozeznania w celu określenia stanu techniki, w tym przykładowo badania rozwiązań podmiotów konkurencyjnych,
  • zdolności patentowej i ochronnej rozwiązań technicznych, zwłaszcza wynalazków,
  • zdolności ochronnej znaków towarowych,
  • zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
  • badania barier i praw wyłącznych osób trzecich przed wprowadzeniem rozwiązań na rynek,
  • inne badania stanu techniki w oparciu o indywidualne uzgodnienia z Klientem.