Włodzimierz Caban
Rzecznik Patentowy

tel. 602 344 449

Rzecznik patentowy, inżynier z praktyką w przemyśle, europejski rzecznik patentowy w latach 2004 – 2017, profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP w 1978 roku. Założyciel kancelarii, wieloletni (w okresie 1995 – 2017 roku) Prezes Zarządu Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

więcej
Piotr Malcherek
Rzecznik Patentowy

tel. 608 404 449

Rzecznik patentowy, inżynier, europejski rzecznik patentowy,  profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP w 1999 roku. Europejki rzecznik patentowy od 2004 roku, w tym samym roku wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników EUIPO. Z Kancelarią związany od 1996  roku, obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o.

więcej
Anna Sztandar
Kierownik biura Zarządu, Asystentka Rzecznika Patentowego

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Filologii Germańskiej, tłumacz tekstów technicznych. Zakres jej zadań obejmuje kompleksową obsługę sekretariatu, wsparcie administracyjne zarządu w codziennych obowiązkach, bieżące wsparcie rzecznika patentowego w realizacji czynności nie merytorycznych, dotyczących opracowywanych na zlecenie klientów Spółki zgłoszeń do UPRP, EPO, EUIPO, WIPO.

więcej
Patrycja Wróblewska –Zmuda
Asystentka Rzecznika Patentowego

Do jej zadań należy  wsparcie rzeczników patentowych w codziennych obowiązkach w biurze, pomoc przy obsłudze spraw prowadzonych przez kancelarię, dbałość o prawidłowy obieg dokumentów wraz z dozorowaniem terminów prowadzonych spraw, obsługa korespondencji. Ukończone szkolenie profesjonalny asystent zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy administracyjnej i zespołowej. Prywatnie aktywna mama.

więcej