Włodzimierz Caban

Rzecznik Patentowy

tel. 602 344 449

Rzecznik patentowy, inżynier z praktyką w przemyśle, europejski rzecznik patentowy w latach 2004 – 2017, profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP w 1978 roku. Założyciel kancelarii, wieloletni (w okresie 1995 – 2017 roku) Prezes Zarządu Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach zgłoszeniowych wynalazków i wzorów użytkowych z wielu dziedzin techniki, zwłaszcza z górnictwa i budownictwa (przygotował i dokonał ponad 600 zgłoszeń w tym zakresie). Bogate doświadczenie i praktyka pozwalają mu na skuteczne świadczenie usług doradczych w wielu aspektach związanych z własnością przemysłową i intelektualną. Wieloletni biegły sądowy z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej.

Aktywnie uczestniczył w pracach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych od początku jej działalności, pełniąc różne funkcje, aż do 2019 roku, w tym przez wiele lat  funkcję Dziekana Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. W uznaniu swojej działalności otrzymał tytuł Honorowego Dziekana Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przedstawiciel Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w I – III Kongresie Nauk Sądowych.