Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych- GDPR), informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest:
  Rzecznicy Patentowi „INVENT” Sp. z o.o.
  z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle’a 8
 1. Dane kontaktowe ADO:
  invent@invent.biz.pl; invent@invent.net.pl; +48 32 219 29 15
 1. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne na potrzeby realizacji celu wskazanego w pkt.4. Jest Pan/i zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt.4.
 2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Pan/i jest stroną lub przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 pkt.b. GDPR.
 3. Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być urzędy, sądy oraz strony postępowań sądowych/administracyjnych związanych z realizacją powierzonych przez Pana/Panią spraw.
 4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu / zakończeniu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.