Piotr Malcherek

Rzecznik Patentowy

tel. 608 404 449

Rzecznik patentowy, inżynier, europejski rzecznik patentowy,  profesjonalny pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Absolwent  Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, wpisany na listę rzeczników patentowych Urzędu Patentowego RP w 1999 roku. Europejki rzecznik patentowy od 2004 roku, w tym samym roku wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników EUIPO. Z Kancelarią związany od 1996  roku, obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Rzecznicy Patentowi INVENT Sp. z o.o. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Ponadto uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach i szkoleniach, uzyskując m.in. tytuł „National epi tutor”, umożliwiający prowadzenie szkoleń i warsztatów w Polsce dot. patentu europejskiego.

Piotr specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach dotyczących wynalazków przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) dotyczących zarówno wynalazków w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT) jak i znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków. Ponadto prowadzi postępowania zgłoszeniowe i sporne w Polsce przed Urzędem Patentowym RP, z ukierunkowaniem na znaki towarowe oraz wynalazki i wzory użytkowe z takich dziedzin jak mechanika, budownictwo, górnictwo oraz narzędzia i urządzenia medyczne.

Piotr aktywnie uczestniczy w pracach samorządów rzeczników patentowych – w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych pełnił funkcje w Krajowej Radzie, w Komisji Szkoleń oraz w Komisji Egzaminacyjnej, natomiast w samorządzie europejskich rzeczników patentowych (EPI) reprezentuje europejskich rzeczników patentowych z Polski m.in. w Radzie EPI od 2014 roku. Obecna kadencja upływa w 2020 roku.

Prywatnie w wolnych chwilach gra w tenisa, a  w zimie jeździ na nartach.