Znaki towarowe

Świadczymy kompleksowe usługi związane z ochroną znaków towarowych, znaków firmowych i znaków graficznych – logo. Całościowo prowadzimy sprawy od sprawdzenia zdolności ochronnej i przygotowania zgłoszenia, aż do rejestracji znaku. Przypominamy o zbliżających się terminach związanych z ochroną znaków towarowych, a także prowadzimy postępowania sporne, jak postępowania sprzeciwowe, czy postępowania przed sądami.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed:

  • Urzędem Patentowym RP [Polska – znaki towarowe],
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej [EUIPO, Unia Europejska – unijne znaki towarowe – EUTM – dawniej Urząd Unii Europejskiej ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i Wzory – OHIM i wspólnotowy znak towarowy (CTM)],
  • Światową Organizacją Własności Intelektualnej [WIPO, możliwość uzyskania wyłączności dla znaków towarowych w wybranych krajach – Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego].

Pośredniczymy także w kontaktach z współpracującymi z nami kancelariami na całym świecie w celu dokonania zgłoszenia i uzyskania ochrony na wybranych rynkach.

W dotychczasowej działalności Kancelaria doradzała i pośredniczyła w uzyskiwaniu ochrony na znaki towarowe dla swoich Klientów w ponad 130 krajach na świecie.